Velkommen til Trends Invest I A/S

Danmarks uafhængige investeringsselskab for private investorer

Trends Invest I A/S er et uafhængigt dansk investeringsselskab, som primært anvender teknisk analyse i udvælgelsen af de aktier og aktivklasser, som indgår i selskabets investeringsportefølje.

Selskabets investeringsstrategi har primært fokus på de nordiske aktiemarkeder og aktieindeks.

Selskabet har mulighed for at være fuldt investeret eller gå kontant med hele formuen. Læs mere om investeringsstrategien her.

Selskabets målsætning

Selskabets målsætning er at levere et afkast over markedsgennemsnittet i Norden og i gennemsnit 10-15 pct. p.a. via aktiv spredning mellem aktivklasser og risikostyring over tid.

Formueudvikling for Trends Invest I A/S fra 1. januar 2015 til 30. juni 2015 sammenholdt med det nordiske eliteindeks OMX N40

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling i Trends Invest I A/S afholdt den 4. juni 2015

Trends Invest I A/S havde indkaldt til afholdelse af ordinær generalforsamling den 4. juni 2015 på selskabets kontor hvor selskabets årsregnskab for 2014 blev fremlagt. Generalforsamlingen blev afholdt i lyset af resultaterne for 2014. 2014 årsregnskabet udviste et positivt resultat på t.kr. 48.686. Generalforsamlingens dagsorden blev gennemgået og fremlagte forslag blev behandlet og vedtaget. Selskabets vedtægter kan findes her og referatet for generalforsamlingen kan findes her.

Unikke fordele for aktionærer

Trends Invest I A/S er et unikt investeringskoncept tilpasset aktionærer som søger et konkurrencedygtigt afkast, porteføljespredning og reduceret risiko. Trends Invest I A/S investeringskoncept repræsenterer en unik og professionel løsning som er perfekt for aktionærer som ikke har tid, søger en risikospredning eller ikke selv ønsker at foretage aktive investeringer, men alligevel godt vil have en allokering af formuen i de finansielle markeder.

Trends Invest er et seriøst og uafhængigt alternativ til de store aktører på markedet inden for aktiv aktieforvaltning. Frem for at aktionærer selv skal følge de løbende bevægelser i markedet, og foretage investeringer, har Trends Invest I A/S gjort det fordelagtigt at være med på vilkår, som normalt er forbeholdt de professionelle investorer. Læs mere om de fordele som aktionærer i Trends Invest I A/s opnår.

Sådan bliver man aktionær

Det er nemt at blive aktionær i Trends Invest I A/S. Læs mere her – klik !

Kom til investorarrangement med Trends Invest I A/S

I forbindelse med udbud og generel investororientering om Trends Invest inviteres løbende til investormøder. Her vil investeringsrådgiver Lars Persson præsentere selskabets investeringsstrategi, formueudvikling mm, og hvor der vil være lejlighed til at stille spørgsmål.